Älgen - skogens konung
Älgen - skogens konung
Första-sidan
Utseende
Hornen
Jakt på älg
Älgtroféer och rekordhorn
Älg på olika språk
Älgparker och hägn
Kuriös kuriosa
Hälge - Sveriges mest kända älg
Roliga historier om älg, jakt, jägare ...
Galleri - bilder av älgar
Älg-Länkar
Övriga länkar
Jakt- och fisketidningar

Älgens utseende

Photo by Smith, LaVerne, USFWS
Photo by Smith, LaVerne, USFWS

Med en kroppslängd på 2,50 till 3 meter, en mankhöjd på max 2,30 meter och en vikt på upp till 850 kg är den det största hjortdjuret. Älgen svans är endast 10 cm lång.

Storlek och vikt varierar kraftigt, men i Sverige ligger medelvikten på hösten för en tjur är ca 450 kg och för en ko omkring 350 kg. Kalvarnas vikt varierar mer men på hösten ligger den vanligen runt 120-150 kg.

Tjuren är alltså avsevärt större än kon, men skillnaden blir tydlig först när djuret är 5-6 år. Men det är ovanligt numera att en tjur i Sverige blir så gammal. Jakttrycket på tjurar är högt och medelåldern därför låg. Men det är inte ovanligt att kor blir över 15 år.

Färgen är rödbrun till svartbrun, som under vintern bleker något. Benen är vita. Det är bara tjurarna, som har horn.

Vintertid när tjurarna har fällt sina horn kan man avgöra om det är en tjur eller ko genom att titta på älgens bakdel. Den vita färgen på bakbenen går på kon ända upp till svansen, tjurens slutar vid överkroppen.
© 2007-2023 Älgen - skogens konung


En del av web.tjosan