Klädmodet genom tiderna
Hem Variation Modets växlingar Genom århundradena Citat Modetidningar Länkar

Mode och variation

ADurerNuremburgVenetianWomen

Den europeiska föreställningen att modet är ett uttryck för den individuella personligheten snarare än ett rent kulturellt uttryck tog sin början i Central- och Sydeuropa på 1500-talet: Tio porträtt av olika tyska och italienska män från samma tid kan visa tio helt olika hattar. Men den lokala kulturen satte fortfarande gränser, som Albrecht Dürer har visat i sina bilder av skillnaderna mellan modet i Mode och variation vid 1400-talets slut

På bilden till höger ser vi skillnaden mellan en rik borgarkvinna från Nürnberg (till vänster) och en kvinna i samma samhällsställning från Venedig, åren 1496-97. Venetiskan har på sig höga platåskor som var moderna i Italien på den tiden, vilka får henne att verka längre.

Med ett ökat kulturellt utbyte kom modet hos den europeiska överklassen att bli mer likformigt under 1700-talet. Färger och mönster ändrades från år till år, men skärningen och längden på en herres rock förändrades långsammare, liksom skärningen på damernas klänningar. Männens mode påverkades av militära modeller och modeväxlingar har följt krigsskådeplatserna, där de adliga officerarna kunde iaktta utländska stilar.

Iribe_poiret_1908

Modets växlingar började komma snabbare på 1780-talet när franska gravyrer, som visade de senaste trenderna i Paris, började spridas. Runt 1800 klädde sig alla i Västeuropa på samma sätt; lokala variationer kom att bli ett uttryck för provinsiell kultur och sedan ett uttryck för den konservativa bondebefolkningen.

Klädmodet har varit ett sätt för människor att uttrycka olika känslor eller samhörighet med andra människor i flera årtusenden. I västerlandet av idag har folk stora möjligheter till variation vid valet av kläder, särskilt för kvinnor; för män är variationsmöjligheterna uppenbart mindre.

Modet kan variera inom samma samhälle, beroende på ålder, socialklass, generation, yrke och bostadsort hos dem som använder kläderna, på samma sätt som modet växlar över tid. En äldre person som klär sig enligt det rådande ungdomsmodet kan uppfattas som konstig i såväl äldres som yngres ögon.
Källor: Wikipedia och Wikimedia Commons. Enligt GNU

© 2007-2024 Mode genom tiderna


En del av web.tjosan